นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานเข็มที่ระลึกของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันนี้ 3 มกราคม 2562
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อรับพระราชทานเข็มที่ระลึกของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะคณะผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ
โดยมีนายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน พช. ให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา กรุงเทพฯ

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)