อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ในวันที่ 1 ม.ค.62
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและผู้บริหารกรมการพัฒนาชุม ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพรับรมมหาราชวัง

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)