นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2561

วันนี้ (25 ธ.ค.2561) เวลา 13.30 น.

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 กรมฯ

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)