นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุม Morning Brief ครั้งที่6/2562

3 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานการประชุม Morning Brief ครั้งที่6/2562
โดยมีคณะผู้บริหาร พช. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมฯ

มีวาระสำคัญหารือ ได้แก่
– ความก้าวหน้า การดำเนินงาน การบริหารงบประมาณ ในปี 2562 (ก.ค.)
การสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service A wards 2019 (กพร.)
– การดำเนินโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (สธอ.)
-การประชุมเชิง ปฏิบัติการค้นหา แนวทาง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานรากในอนาคต (SE.) (สสช.)

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)