อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “Thai Taste Expo 2018 : สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทย

  1. สถาบันอาหาร ร่วมกับ พช. และ สส. พาเหรดทัพอาหารและสินค้าไทย
    วันนี้ 10 กันยายน 2561
    เวลา 10.00 น.

คุณอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “Thai Taste Expo 2018 : สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทย” โดยมี คุณยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันอาหาร และ คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วย นายศุภกร มูลสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ร่วมแถลงข่าว
งาน “Thai Taste Expo 2018 : สุดยอดศาสตร์ ศิลป์ แห่งอาหารและสินค้าไทย” ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2561 ณ สวนนงนุช เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี คัดสรรร้านค้าผู้ประกอบการเครือข่ายทั่วประเทศออกบูธในงานกว่า 600 บูธ บนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร
ณ กลมทิพย์บอลรูม 2 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
สถานีข่าว พช.
CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)