แถลงข่าว “งาน OTOP Midyear 2017 BEST LOCAL TO GLOBAL : ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย ระดับโลก

หนึ่งปีมีครั้งเดียว !! OTOP Midyear 2017 พร้อมแนวคิด “BEST LOCAL TO GLOBAL”
นำผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับพรีเมี่ยมทั่วประเทศโชว์แบบจัดเต็ม คาดเงินสะพัดกว่า 800 ล้านบาท
มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก
****************************************
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.  ณ ลานอเนกประสงค์ กระทรวงมหาดไทย
นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการแถลงข่าว “งาน OTOP Midyear 2017 BEST LOCAL TO GLOBAL : ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย ระดับโลก” โดยมีนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมแถลงข่าว ซึ่งงาน OTOP Midyear 2017 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-25 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
วัตถุประสงค์ของการจัดงานมี 4 ประการ คือ เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์, เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น, เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ซึ่งผลของการดำเนินงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง
สถานีข่าว พช.
CNS รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)