เริ่มแล้ววันนี้ “Thailand’s Best Local Product” ตลาดคลองผดุงฯ

เริ่มแล้ววันนี้ “Thailand’s Best Local Product” ตลาดคลองผดุงฯ
ขนสุดยอดสินค้าทุกจังหวัดมาให้ช้อป จัดเต็ม 3 เดือน
กระทรวงมหาดไทยดำเนินงานโครงการตลาดนัดสินค้าชุมชนข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่อ “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า พร้อมทั้งสร้างรายได้เพิ่มและพัฒนาสินค้า เชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Thailand’s Best Local Product สุดยอดสินค้า หลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว” โดยมีนายอภิชาติ โตดิลกเวขช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวรายงาน
ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้มีแหล่งจำหน่าย และเป็นตลาดต้นแบบ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ผู้ประกอบการและเกษตรกร จำนวนไม่น้อยกว่า 800 ราย นำผลิตภัณฑ์ที่เด่นที่สุดในแต่ละจังหวัด สินค้าทางการเกษตร และอาหารประจำท้องถิ่นมานำเสนอ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม – 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ซึ่งแต่ละเดือนนั้นก็มีธีมงานที่แตกต่างกันไป คือวันที่ 4 -27 พฤษภาคม ธีมงานคือ Forward Greater Innovation นำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีนวัตกรรม อาทิ เครื่องจักสาน ผ้า อาหารไทย, วันที่ 1-24 มิถุนายน ธีมงานคือ Healthy Nature นำเสนอผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย อาทิ ข้าวไทย ผัก ผลไม้ และวันที่ 1-24 กรกฎาคม ธีมงานคือ Local Tourism เสนอผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
ณ เวทีกลาง ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล
สถานีข่าว พช.

(Visited 1 times, 1 visits today)