เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ ห้องออกกำลังกาย (Fitness) พช.

วันนี้ (6 ธ.ค.2560) เวลา 14.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เป็นประธานเปิด ห้องออกกำลังกาย (Fitness) ชั้น 5 กรมฯ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องออกกำลังกาย (Fitness) ชั้น5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)