เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่กับงานมหกรรมผ้าไหม 2561 “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 8”

เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่กับงานมหกรรมผ้าไหม 2561 “ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 8”

ค่ำวานนี้ (1 ธันวาคม 2561) เวลา 18.00 น.
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) มอบหมายให้

นายทวีป บุตรโพธิ์
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดมหกรรมผ้าไหม 2561 ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 8 จัดขึ้น ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทาราแกรนด์ @ เซ็นทรัลเวิล์ด ชั้น 22 โดยมีผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และผู้อำนวยการกลุ่มงานตลาดเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย และงานนี้ได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธี และมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม กล่าวรายงาน

โดยงานนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ผ้าไหมไทยที่เป็นมรดกสำคัญของประเทศ เป็นงานฝีมือที่สร้างจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่านำมาซึ่งรายได้ต่อครอบครัวและชุมชน จนนำมาซึ่งคุณค่าจนเป็นที่ประจักษ์สู่สายตาชาวโลก

การแสดงภายในงาน
– มีการมอบรองเท้าที่ออกแบบโดย Jimmy Choo
– การเดินแฟชั่นโชว์ในชุดผ้าไหม โดยนางงามจาก 35 ประเทศ
– การแสดง Wonder of Silk Thai
– แฟชั่นโชว์จากคณะเอกอัครราชทูต
– และแฟชั่นโชว์จาก celebrity
และยังมีนิทรรศการภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด ตั้งแต่วันที่ 2-9 ธันวาคม 2561

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน
CNS12/03

(Visited 1 times, 1 visits today)