เครือข่าย OTOP สงขลา จับมือ เมืองคอน จัดงานใหญ่ หวังพลิกฟื้นหลังนำ้ท่วม

เครือข่าย OTOP สงขลา จับมือ เมืองคอน จัดงานใหญ่ หวังพลิกฟื้นหลังนำ้ท่วม

วันนี้ 6 พ.ค. 60 เวลา 15.30 น.

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานพิธีเปิดงาน
“OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่เมืองคอน” โดยมีนายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชกาารกรม และผู้บริหาร พช.ในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติ

โอกาสนี้คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ นำโดย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน
ร่วมพิธีเปิดด้วย โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 14 พ.ค 60 ณ ตลาดลีวัฒนา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)