อพช. ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ ลานพระราชวังดุสิต

14 กุมภาพันธ์ 2561 ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ ลานพระราชวังดุสิต

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ ในการเดินเยี่ยมชมนิทรรศการและร้านค้าสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ภายในงาน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้นำตลาด เด่น ตลาดดังในท้องถิ่นมาร่วมจัดแสดงเป็นระยะ ได้แก่
ตลาดสามชุกร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี,ตลาดพุทธะอุทยานมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,
ตลาดวิถีชุมชนคูบัว จังหวัดราชบุรี หมุนเวียนนำสินค้า OTOP มาจัดแสดงและจำหน่ายภายในร้าน
โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)