อธิบดี พช. ลงพื้นที่ตรวจเยื่ยมกลุ่มออมทรัพย์ จ. ตราด

5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ตรวจเยี่ยมชมกิจกรรม พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และศูนย์สาธิตการตลาด ต.ห้วงนำ้ขาว อ.เมือง จ.ตราด จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านท่าระแนะ จ.ตราด เพื่อพบปะผู้นำชุมชนและให้คำแนะนำในการพัฒนาต่อยอดเป็น ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในอนาคต

(Visited 1 times, 1 visits today)