อธิบดี พช.ยํ้า ปี61 “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

วันนี้ 27 ธ.ค. 60  เวลา 10.00 น.  นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2561 เขตตรวจราชการ 1,2,3,4,5,9 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ การช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ปี 2561 พร้อมมอบแนวทางการทำงานในเรื่องสัมมาชีพชุมชน การรวมกลุ่ม และSE ให้บรรลุผล และวางยุทธศาสตร์การทำงาน และคน ให้เหมาะสมกับทรัพยากร ต้นทุนที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ
โดยมีคณะผู้ตรวจราชการกรมฯ พัฒนาการจังหวัด ฯหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ทั้ง 25 จังหวัด จำนวน 360 คน เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อ.เมืองฯจ.นครปฐม

(Visited 1 times, 1 visits today)