อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหาร ร่วมงานรำลึก ๑๒ ปี มรณกาล หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหาร ร่วมงานรำลึก ๑๒ ปี มรณกาล หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

วันนี้ (10 ตุลาคม 2562)

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงานรำลึก 12 ปี มรณกาล หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีพิธีอัญเชิญอัฐิธาตุพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) และพระธรรมวิมลโมลี (รุ่น ธีรปญโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ จากหน้าโรงเรียนพุทธธรรม ถนนนักษัตร สู่อาคารปัญญานันทานุสรณ์ ชั้น 5 และบรรจุอัฐิธาตุ ณ พุทธมหาเจดีย์ โดยมี พระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีการเจริญชัยมงคลคาถา พิจารณาผ้าบังสุกุล และสวดพระพุทธมนต์ ต่อจากนั้นมีการเสวนาบูชาคุณสองศรีวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระพรหมมังคลาจารย์ และพระธรรมวิมลโมลี โดยพระอาจารย์ถวิล สุญญธาตุ พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์ พระมหาทวีป กตปุญโญ
โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหารกรมฯ พร้อมทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมฯ ร่วมพิธีฯ

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)