อธิบดี พช. นำข้าราชการ ร่วมพิธีซ้อมขบวนเชิญน้ำอภิเษกฯ

อธิบดี พช. นำข้าราชการ ร่วมพิธีซ้อมขบวนเชิญน้ำอภิเษกฯ

วันนี้ (11 เมษายน 2562)

กระทรวงมหาดไทยจัดซ้อมริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก 500 คน พร้อมด้วยรถเชิญคนโทน้ำอภิเษก จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม ที่จะประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ณ พระวิหาร วัดสุทัศนเทพวราราม และซ้อมริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศนเทพวราราม ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง

ในโอกาสนี้ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 50 คน

ร่วมพิธีซ้อมขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศน์เทพวราราม และจากวัดสุทัศน์เทพวรารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)