อธิบดี พช. ต้อนรับ คณะนายกรัฐมนตรีฯ จ.ตราด

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ คณะนายกรัฐมนตรีฯ ในการลงพื้นที่ จ.จันทบุรี ในการเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนริมนำ้
จันทบูร และวิสาหกิจเพื่อสังคม ตลาดเก่าริมนำ้จันทบูร บ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี และชุมชน ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
โดยมีผู้บริหาร พช.ส่วนกลางและภูมิภาค ให้การต้อนรับ

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)