อธิบดี พช. ติวเข้มเยาวชน OTOP

อธิบดี พช. ติวเข้มเยาวชน OTOP

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2562) เวลา 11.00 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยาวชน OTOP (Young OTOP) สู่การตลาด online พร้อมทั้งมอบแนวทางการพัฒนาและแรงบันดาลใจ
โดยมีนายสมปอง อาจณรงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวรายงาน
ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน นนทบุรี

โดยอธิบดีฯ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนพัฒนากับคนหลายรุ่น แต่ละรุ่นก็มีวิธีคิดไม่เหมือนกัน โดยรุ่นนี้ยังมีอนาคตอีกยาวไกล เพราะฉะนั้นต้องฝันให้ไกล แล้วพัฒนาไปให้ถึง จึงขอฝากแนวคิดไว้ว่า สินค้าโอทอป มีความหมาย คือ เป็นสินค้าชุมชนที่มีคุณลักษณะ 3 เรื่อง คือเป็นสินค้าพิเศษ มีเอกลักษณ์เฉพาะชุมชน และเป็นสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
กล่าวคือ สินค้าที่มีรากเหง้าจากทุนท้องถิ่น เช่น ทุนวัฒนธรรม ทุนภูมิปัญญา เมื่อสร้างสินค้าที่พิเศษมาจากทุนชุมชนแล้วก็พัฒนาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อก้าวสู่สากล หรือก้าวสู่การเป็น Product Champion และเน้นย้ำว่าต้องหากลุ่มลูกค้าให้เจอ เพื่อคำนึงแล้วปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตของกลุ่มลูกค้าด้วย
สุดท้ายอยากเห็นเยาวชนโอทอปเติบโตในธุรกิจของตัวเอง และเมื่อธุรกิจเติบโตแล้ว สำเร็จแล้วก็มาเป็นกำลังสำคัญช่วยพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

โครงการฯ นี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน OTOP (Young OTOP) ที่มีอายุระหว่าง 15 – 30 ปี ที่มความสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายในช่องทางการตลาด online จำนวน 30 ราย (จากทั่วประเทศ) กำหนดดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชน OTOP (Young OTOP) ให้เป็นผู้ประกอบการ online ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุค 4.0 และการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ โดยมีทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีหลักสูตรเนื้อหา ตั้งแต่ เรื่อง ตลาด E – commerce การพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์สู่การตลาดออนไลน์ และการใช้โซเชียลมีเดียในการทำตลาดออนไลน์ ซึ่งเป็นประโยชน์ใน
การต่อยอดสินค้าโอทอปให้ก้าวไกลสู่สากลต่อไป

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)