อธิบดีพช.นำทีมประชารัฐลงพื้นที่ติดตามงานศก.ฐานรากภาคอีสาน

อธิบดีพช.นำทีมประชารัฐลงพื้นที่ติดตามงานศก.ฐานรากภาคอีสาน
วันนี้ 25 มี.ค. 2560

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย

พร้อมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
นำโดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี
ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน พร้อมคณะทำงาน เดินทางลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประชุมหารือคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของพื้นที่ 12 จังหวัด (เขตตรวจราชการ พช.ที่ 2, 13 และ 14 ) พร้อมรับฟังผลการดำเนินงานจากตัวแทน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 154 คน

โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและผลิตภัณฑ์จากบริษัทประชารัฐฯ 12 จังหวัด ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

นายอภิชาติ กล่าวว่า ขอชื่นชมทุกท่านที่ร่วมกันดำเนินงานบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัด จำกัด ซึ่งในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จทำได้เกินมาตรฐาน โดยเน้นย้ำ คือ

1. สิ่งที่ทำอยู่นี้ไม่มีสูตรสำเร็จ เพราะไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย สิ่งที่ตามมาคือ ทุกจังหวัดต้องแสดงฝีมือ เพราะชาวบ้านจะเริ่มมองเทียบกับจังหวัดอื่น การเป็น Bord และ MD ต้องช่วยชาวบ้าน

2.แผนธุรกิจ การตลาด การผลิต กำลังคน ถ้าทำครบถ้วนจะเป็นตัวสะท้อนความสำเร็จ และต้องกำกับด้วย ROAD MAP เพราะชาวบ้านกำลังคาดหวังกับเรา

3.อยากเห็นภาพการเชื่อมโยงกับภาคีต่างๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในวงกว้าง

4.ให้ทุกจังหวัดสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนในจังหวัด เพื่อให้เกิดความร่วมมือและขยายในวงกว้าง ชุมชนลงมือทำ เอกชนขับเคลื่อน ภาครัฐสนับสนุน

และยังฝากให้บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัด (จำกัด) คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนจะได้จัดพื้นที่ ให้จำหน่ายในงาน OTOP คลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างเดือน พ.ค.-ก.ค. 2560 นี้

ด้านนายฐาปน กล่าวว่า เชื่อมั่นว่าทุกจังหวัดจะทำงานได้สำเร็จเพราะเห็นจากการที่ลงรายละเอียด และเน้นย้ำว่าอยากเห็นภาพความเชื่อมโยงเช่นเดียวกับที่อธิบดี พช.กล่าวไว้ในเบื้องต้น ซึ่งบริษัท ประชารัฐฯ ถือว่าเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างคนในชุมชน เมื่อมีความพร้อม ก็แบ่งปัน สร้างโอกาส สร้างประโยชน์ให้ชุมชน…./

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)