อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

กฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี พ.ศ.2560 ให้กรมการพัฒนาชุมชนถวาย ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  วันที่  20 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560 ณ พระอารามหลวง วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี คณะผู้บริหารและข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่า “ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมการพัฒนาชุมชนนำผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560 ถวาย ณ พระอารามหลวง วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยมีพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทานไป เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ สำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มียอดเงินโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวน 2,316,830.25 บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมทำบุญมหากุศลด้วยกันในครั้งนี้”

(Visited 1 times, 1 visits today)