อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ความท้าทายของกรมการพัฒนาชุมชน ในยุค 4.0

17 กันยายน 2560 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ความท้าทายของกรมการพัฒนาชุมชน ในยุค 4.0” ตามโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อน SE และสานพลังประชารัฐ หลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2560 ณ ห้องโยเดีย ชั้น2 โรงแรมคลาสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา
สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)