สานพลังประชารัฐ เปิด “อัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสน่ห์ตะวันออก “กระจายรายได้สู่ชุมชน

สานพลังประชารัฐ เปิด “อัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสน่ห์ตะวันออก “กระจายรายได้สู่ชุมชน

 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์)

มอบหมายให้ นายโชคชัย  แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  พร้อมทั้งตัวแทนเครือข่ายประชารัฐและผู้แทนเครือข่ายชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวภาคตะวันออก ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานตาม โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการ ให้เป็นฐานกระจายรายได้และการสร้างงานกิจกรรม จัดกิจกรรมและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้ชื่องาน “ อัตลักษณ์ชุมชนมนต์เสน่ห์ตะวันออก “ 

ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ถึง 21 กันยายน 2561 นี้

 นอกจากนี้ นายโชคชัย แก้วป่อง

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า เป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีแนวคิดให้ภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันดำเนินงานกับภาครัฐ  ตามแนวนโยบาย สานพลังประชารัฐ โดยกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานที่รับมอบหมายให้พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยมุ่งเน้นการใช้ศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่มาสร้างรายได้ ที่เกิดจากวิถีชีวิตและภูมิปัญญาจากชุมชน โดยที่ไม่ต้องออกไปแสวงหารายได้จากภายนอก. เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีความพร้อม ในการปรับเปลี่ยนสู่ชุมชนการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ โดยมีพื้นที่ดำเนินการใน 6 จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี ระยอง จันทบุรีและจังหวัดตราด

        สำหรับการจัดงาน “อัตลักษณ์ชุมชน  มนต์เสน่ห์ตะวันออก” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ถึง 21 กันยายน 2561 นั้น ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับไฮไลท์และกิจกรรมพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการจำลองแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชน มีการนำอาหารพื้นถิ่นและสินค้าจากภูมิปัญญาของชุมชนมาแสดงและจัดจำหน่าย และ ยังมีกิจกรรมให้ผู้มาชมงานได้ฝึกการผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาร่วมกับชุมชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย กิจกรรมชิงรางวัลมากมาย  เช่น ของรางวัลจากชุมชน. แพ็คเก็จท่องเที่ยว และรางวัลใหญ่รถยนต์ Suzuki Celerio ในวันสุดท้ายของการจัดงาน

        ขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมกันเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงาน “ อัตลักษณ์ชุมชน. มนต์เสน่ห์ตะวันออก “ ณ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร B ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่กรุงเทพ ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 20.30 น. ระหว่างวันที่ 18 – -21 กันยายน 2561  ร่วมกันอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน  สัมผัสเสน่ห์ที่น่าหลงไหล ได้ในงานนี้เท่านั้น

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)