รัฐมนตรี OTOP ลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เจาะลึกขั้นตอนการผลิต

รัฐมนตรี OTOP ลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เจาะลึกขั้นตอนการผลิต

28 กันยายน 2562

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ

ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านป่าตาล หมู่ที่ 4 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมกิจกรรมทอผ้าพื้นเมือง, ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง กิจกรรมกลุ่มสมุนไพรการนวดน้ำมันงา “ย่ำขาง” (การนวดโดยใช้ความร้อน) กลุ่มผลิตภัณฑ์หมวกโบราณ (หมวกกะโล่) พร้อมทั้งลงพื้นที่ชม “ขัวแตะ” สะพานไม้ไผ่ที่ทอดตัวไปสู่ทุ่งนา สามารถชมวิวได้ 360 องศา เป็นหนึ่งในจุดเช็คอินและจุดขายของหมู่บ้าน และสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวด้วยการเช่าชุดพื้นเมืองสวมใส่ถ่ายภาพ โดยแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านท่องเที่ยวแห่งนี้ สามารถแวะสักการะพระพุทธรูปโบราณ “พระสิงห์” หรือ “พระสิงห์ยอง” อายุประมาณ 400 ปี ที่สามารถต่อยอด พัฒนาเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่แล้วเข้าไปเที่ยวต่อในชุมชนได้อีกทาง

บ้านป่าตาล หมู่ที่4 ตำบลบวกค้าง จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์มีชีวิต บรรพบุรุษของที่นี่เป็นชาวไทยอง อพยพมาจากเมืองสิบสองปันนาเมื่อหลายร้อยปีก่อน ซึ่งปัจจุบันยังมีการอนุรักษ์ภาษาพูด การแต่งกาย และวิถีชีวิตสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน บ้านแต่ละหลังคาเรือนจะมีคนในชุมชนทำหัตถกรรมภูมิปัญญาต่างๆ อาทิ การทำกระดาษสาการทำจักสาน สานข้าวกล่องจากใบตาล สานทำโคม ทำหมวกกะโล่โบราณ ทอผ้า การตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน สวนเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีบริการไกด์นำเที่ยวชุมชน เช่าชุดยองถ่ายรูป มีที่พัก มีร้านอาหารของฝากของที่ระลึกพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ต่อด้วยช่วงบ่าย คณะฯ ได้เดินทางตรวจติดตามผลการดำเนินงานบ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (บ้านท่องเที่ยวโรงเรียนสืบสานภูมิปัญญา OTOP) ชมผลิตภัณฑ์และกิจกรรมสาธิตการปั้นรูปเครื่องปั้นดินเผา นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมวัดโบราณ “วัดอินทราวาส” หรือ “วัดต้นเกว๋น “ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จุดเด่นของการท่องเที่ยว คือได้มาสักการะพระพุทธรูปโบราณ ชมวิหารโบราณและจัตุรมุข ซึ่งเหลือเพียงแห่งเดียวในภาคเหนือ

โดยนายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย ได้แนะแนวทางการพัฒนาต่อยอดสินค้า OTOP เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว พร้อม
รับปากจะเป็นคนกลางบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงอื่นๆ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมสินค้า OTOP มียอดจำหน่าย นำรายได้สู่ชุมชนมากยิ่งขึ้น

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)