รอง พช. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม สงขลา ปัตตานี

รอง พช. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม สงขลา ปัตตานี

วันนี้ 26 พ.ย. 60  นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สำรวจจุดเยี่ยมชม และสถานที่ ประชุม คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี   โดยมีผู้ตรวจราชการกรม/พัฒนาการจังหวัดสงขลา/ รักษาการพัฒนาการจังหวัดปัตตานี /รักษาการเลขานุการกรม /ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)