รอง พช. มอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปี 61

รอง พช. มอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปี 61

วันนี้ 26 พ.ย. 60 นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุม ประจำปี 2561 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ การช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำตามนโนบายรัฐบาลและมหาดไทย ปี 2560 – 2561
ซึ่งผู้เข้าร่วมสนใจ โดยเฉพาะการทำงาน พช. 4.0 
โดยมี นางปราณี รัตนประยูร กล่าวรายงาน  ในการนี้ พัฒนาการจังหวัด ยะลา นราธิวาส รกท.พจ.ปัตตานี รกท.เลขานุกรม ผอ.ปชส. และพัฒนากรให้พื้นที่ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพญาตานี โรงแรมเซาเทิร์นวิว ปัตตานีสถานีข่าว พช.
CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)