รองอธิบดี พช.ร่วมประชุมผู้บริหารและนักวิชาการ จ.เชียงใหม่

วันที่ 28 มี.ค.61 ช่วงบ่าย นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีฯ พร้อมด้วย ผต.ก่อพงษ์ โกมลรัตน์ และนายปรีชา กิตติสัตยกุล ผอ.สนง.กองทุน พัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมผู้บริหารและนักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2561 ผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วยนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พจ.เชียงใหม่ หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พอ.และนว.พช. ณ ห้องประชุม สพจ.เชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมนี้ ได้เน้นย้ำให้ช่วยกันบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์จำหน่ายและแสดงสินค้า OTOP ข่วงสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)