รองอธิบดี พช. รับมอบของที่ระลึกของฯพณฯนายกรัฐมนตรี

27 ธันวาคม 2560  เวลา 16.30 น.  นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  มอบหมายให้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทนกระทรวงมหาดไทยรับมอบของที่ระลึกของฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แทนคำขอบคุณที่ได้ร่วมกันจัดตลาดคลองผดุงกรุงเกษม จากพลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

(Visited 1 times, 1 visits today)