รองอธิบดี พช.พบปะให้กำลังใจและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

วันนี้ (3 เม.ย. 2561)
เวลา 15.30 น.

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พบปะให้กำลังใจและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาส 3-4 ให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จ.ปัตตานี โดยมีนางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรม กล่าวรายงาน
โอกาสนี้นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์, ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) เลขานุการกรม และผู้บริหาร พช. ส่วนกลาง/ในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี
โดยในช่วงเช้า ท่านรองอธิบดีฯ ได้ตรวจความพร้อมสถานที่เพื่อเตรียมรับนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ ในการลงพื้นที่เป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชานแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีและตรวจราชการพร้อมพบปะประชาชน ณ วัดทรายขาว ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ และที่มัสยิดนัจมุดดีน เยี่ยมชมมัสยิดโบราณ 300 ปี

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)