รองอธิบดี พช. ประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจกิจสงเคราะห์ ข้าราชการ

วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการฌาปนกิจกิจสงเคราะห์ ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2561 โดยมีผู้บริหาร คณะทำงานจาก สำนัก กอง ศูนย์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมฯ

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)