รองอธิบดี พช. บันทึกเทปโทรทัศน์ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”

30 มิถุนายน 2561

นายสมหวัง พ่วงบางโพ
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
บันทึกเทปโทรทัศน์ ประชาสัมพันธ์ โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 
ซึ่งจะนำออกอากาศทางรายการ”เดินหน้าประเทศไทย” วันที่ 9 ก.ค. 2561 เวลา 18.00 น.

โดยมีนายทรงพล วิชัยขัทคะ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทีมงาน และทีมงานกองประชาสัมพันธ์ ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำ

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)