รองอธิบดี พช. ต้อนรับนากยก จ.จันทบุรี

6 ก.พ. 61
นายสมหวัง พ่วงบางโพ
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
ในโอกาสที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. นำคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นอย่างการนอกสถานที่ ที่ จ.ตราด และ จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 ก.พ. 2561

โดยมีโดยมีนายธงชัย บุตรนุชิต ผอ.สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ผอ.กองประชาสัมพันธ์ ผอ.กลุ่มงานประสานราชการ สำนักงานเลขา พช. และทีมงาน พช.จันทบุรี ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)