รองอธิบดี พช. ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

วันที่ 19 มีนาคม 2561 นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2561 ผ่านระบบ VDO CONFERENCE ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ โดยมี คณะทำงานเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม Warroom ชั้น 5 กรมฯ

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)