รองอธิบดี พช.ตรวจเยี่ยมตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 มี.ค. 2561 นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีฯ พร้อมด้วย ผต.ปรีชา กิตติสัตยกุล ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พจ.เชียงใหม่ นายชาตรี ธินนท์ หน.กง.ยุทธศาสตร์ฯ นายเจริญ สีวาโย หัวหน.กง.สารสนเทศฯ นายวุฒิชัย ชัยกาญจน์ ผู้แทนหน.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ในการนี้ได้ติดสติกเกอร์บนรถของผู้ประกอบการเป็นปฐมฤกษ์ในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โดยการติดสติกเกอร์บนรถของสมาชิกตลาดเพื่อให้เกิดการรับรู้ให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น สำหรับตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จังหวัดเชียงใหม่เปิดดำเนินการทุกวัน จันทร์ – พุธ สัปดาห์แรกและสุดท้ายของเดือน เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)