รองอธิบดี พช.ตรวจความพร้อมสถานที่เพื่อเตรียมรับนายกรัฐมนตรี

วันนี้ (3 เม.ย. 2561) เวลา 17.00 น.

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจความพร้อมสถานที่เพื่อเตรียมรับนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ ในการลงพื้นที่เป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชานแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี
โอกาสนี้ท่านรองอธิบดีฯ ได้เยี่ยมให้กำลังใจ พบปะผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี นำมาจัดแสดงบริเวณงาน จำนวน 50 บูธ
โดยมีนางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรม นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์, ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) และผู้บริหาร พช. ส่วนกลาง/ในพื้นที่ให้การต้อนรับ

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)