รองอธิบดีฯสมหวัง พบ Young OTOP เติมความรู้การตลาด

รองอธิบดีฯสมหวัง พบ Young OTOP เติมความรู้การตลาด

วันนี้ 14 พฤษภาคม 2562

นายสมหวัง พ่วงบางโพ
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ให้เกียรติบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยาวชน OTOP (Young OTOP) สู่การตลาด online ในหัวข้อ “ความสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่การตลาด online”
โดยเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน ไปยังยุคของโลกออนไลน์ ทุกคนต้องปรับตัวให้ทัน แม้แต่กรมฯเองก็ต้องปรับตัวให้ทันสมัย ดังนั้นเรื่องสำคัญ คือ การเก็บข้อมูลในรูปแบบ Big Data เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ให้ง่ายและรวดเร็ว เชื่อมโยงกับการค้าขายสินค้าโอทอปในยุคปัจจุบัน ที่ผู้ผลิตกับผู้บริโภคปฏิสัมพันธ์กันผ่านการตลาดดิจิทัล กลุ่มผู้บริโภคมีพฤติกรรมใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้น กลุ่มผู้ผลิตรุ่นใหม่จึงต้องคิดให้เป็นระบบมากขึ้น สร้างเป็นแพลตฟอร์ม ตั้งแต่ต้นทางยังปลายทาง เน้นความต้องการของลูกค้า และสร้างประสบการณ์ที่คาดไม่ถึงกับลูกค้าแต่ละราย (Personalized)
กลยุทธ์ที่ขอฝากไว้ให้นำไปใช้ ทำการตลาดยุคใหม่ ใช้กลยุทธ์ 5A ได้แก่ Aware (รู้จักสินค้า) Appeal (ชื่นชอบสินค้า) Ask (ซักถามข้อมูลสินค้าต่อ) Act (ตัดสินใจซื้อ) Advocate (บอกต่อ) และเพิ่มเติมความรวดเร็วแบบ Real time Engagement กับลูกค้าแต่ละรายในทุกที่ทุกเวลา

ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน นนทบุรี

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)