รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมส่งมอบกระดาษถามและคำตอบ ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

วันนี้ 13 พฤษภาคม 2561เวลา 9.00 น.

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิขาการระดับขำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชนและนายทวีป บุตรโพธิ์/นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมส่งมอบกระดาษถามและคำตอบ ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯโดยมีคณะผู้ตรวจร่วมส่งมอบ ต่อจากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าสอบ พร้อมเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายทำหน้าที่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส….ในการสอบครั้งนี้ ณอาคาร The Deck (ศูนย์สอบรังสิต 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สถานีข่าว พช. CNS
รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)