รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบแนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน

29 พ.ย.60

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีฯ มอบแนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในบทบาทของกรมการพัฒนาชุมชนตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต่อผู้นำชุมชนจาก 135 ชุมชน ทั่วประเทศ และ จนท.พช. จาก 45 จว. ในภาคกลาง ตะวันออก และตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 630 คน ณ ห้องประชุม วังรีรีสอร์ท อ.เมือง จ. นครนายก ซึ่งก่อนการมอบแนวทางฯ กลุ่มเป้าผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครนายก และปราจีนบุรี
สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)