รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน PMQA

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน PMQA

วันนี้ (27 พ.ย. 2560) เวลา 9.00 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยมีนายกิติพล เวชกุล ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวรายงาน และได้เชิญ อ.ถิระ ถาวรบุตร บรรยายเรื่อง “การประเมินตนเองตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” โอกาสนี้ท่านรองอธิบดีฯ ได้ร่วมรับฟังการบรรยายด้วย

ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน
สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)