รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน และรับมอบเงินร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินฯ จาก ประธานชมรมข้าราชการบำนาญ
โดยมีผู้บริหารกรมเข้าร่วมในพิธี ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน จังหวัดชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)