รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ ในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560

วันนี้ 4 เมษายน 2560 เวลา 7.30 น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ มอบหมายให้ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีฯ
 เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์แบบไทย ปันน้ำใจให้แก่กัน” โอกาสนี้ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ประเทศไทย จำกัด ได้นำผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า ตามโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ร่วมจัดแสดงต่อนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชม เพื่อรณรงค์การใช้ผ้าขาวม้าไทยในเทศกาลสงกรานต์
ณ บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
สถานีข่าว พช. CNS
(Visited 1 times, 1 visits today)