มหาดไทย งานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานแข่งเรือยาวประเพณี ไทย ลาว เวียดนาม วัน 14 ก.ย. 62

มหาดไทย งานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานแข่งเรือยาวประเพณี ไทย ลาว เวียดนาม
วัน 14 ก.ย. 62
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานแข่งเรือยาวประเพณี ไทย ลาว เวียดนาม วัตถุประสงค์เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างโอกาส ให้กับประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้ และชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้
โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมฯ งานจัดขึ้นระหว่าง 6 – 15 กันยายน 2562 ณ บริเวณแม่น้ำโขง ถนนข้าวเม่าริมโขง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

(Visited 1 times, 1 visits today)