มท.เดินหน้าประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐ : ผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย

มท.เดินหน้าประชาสัมพันธ์ตลาดประชารัฐ : ผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย

วันที่  4 พ.ย. 60 เวลา 16.00 น.นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ร่วมบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทยณ ตลาดกรุงศรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย    นายศรายุทธ ยิ้มยวน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมสนทนา ประเด็น“การดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ”   โอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ผอ.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ ผอ.กองประชาสัมพันธ์ และทีมงาน พช.อยุธยาให้การต้อนรับ และประสานการถ่ายทำ….ติดตามรับชมได้ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00 น. ทางสถานวิทยุและโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)