มท. พร้อมเปิดตลาดประชารัฐ 5-7 ธ.ค 60 ณ ตลาดคลองผดุง

มท. พร้อมเปิดตลาดประชารัฐ 5-7 ธ.ค 60 ณ ตลาดคลองผดุง  วันนี้ 26 พ.ย. 2560  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบป้ายตลาดของผดุงกรุงเกษม..สู่ตลาดประชารัฐ
ให้แก่ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย โดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับมอบโดยมีพลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี   ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล   สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)