พช. MOU ร่วมมือสร้างวิทยากรและผู้ประกอบการ Village e-Commerce ผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน

พช. MOU ร่วมมือสร้างวิทยากรและผู้ประกอบการ Village e-Commerce ผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน

คลิกดูรายละเอียดที่นี่

(Visited 1 times, 1 visits today)