พช.ใสสะอาดเพื่อความสุขสู่ประชาชน

“พช.ใสสะอาด… เพื่อความสุขสู่ประชาชน”

วันนี้ (วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562) เวลา 14.00 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้

นายสมหวัง พ่วงบางโพ
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
บันทึกเทปสัมภาษณ์ประเด็น “พัฒนาชุมชนใสสะอาด” ในรายการกะเทาะเปลือกคอรัปชัน ณ ห้องส่ง 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง
โดยมีคุณอรรทิตย์ฌาณ คูหาเรืองรอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้ การบันทึกเทปดังกล่าว มีกำหนดเผยแพร่ในเดือนสิงหาคมนี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ห้ามพลาดชมกันนะคะ!!!

ในการนี้ นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ นายอวิรุทธ์ มีชื่น นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กองประชาสัมพันธ์ และทีมงานประสานการบันทึกเทปสัมภาษณ์ครั้งนี้

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)