พช. เสริมแกร่ง ถือฤกษ์เปิดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รุ่นที่ 2 แก่พัฒนากรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

พช. เสริมแกร่ง ถือฤกษ์เปิดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รุ่นที่ 2 แก่พัฒนากรผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 08.45 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  มอบหมายให้

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น  เขตหลักสี่ กทม. โดยมีนายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

เเละในครั้งนี้ ท่านรองอธิบดี ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”  แก่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ  ทั้งสิ้น 159 คน ประกอบด้วย พัฒนากร จำนวน 152 คน จนท.สนง.กองทุนฯ ส่วนกลาง จำนวน 2 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 5 คน

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)