พช. เร่งเดินหน้า ตลาดประชารัฐ

พช. เร่งเดินหน้า ตลาดประชารัฐ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการตลาดประชารัฐ ผ่านระบบ VDO Conference วัตถุประสงค์เพื่อสั่งการให้ พช. ในทุกจังหวัดขับเคลื่อนพัฒนาตลาดใหม่ ขยายตลาดเดิม ที่เป็นตลาดที่ติดตลาดแล้ว และเป็นธรรมชาติ โดยในส่วนของ พช. มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก 3ตลาด ตลาดคนไทยยิ้มได้ 2155 แห่ง ตลาดของดีจังหวัด 76 แห่ง ตลาด Modern Tread ซึ่งให้เชื่อมกับ บ. ประชารัฐเน้น เกษตรกร ผู้ทีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่ไม่มีที่จำหน่าย และผู้ประกอบการรายใหม่ โดยมีผู้บริหารกรม เข้าร่วมประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)