พช.เปิดบ้านต้อนรับ คณะรมช.กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชุมชน จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

พช.เปิดบ้านต้อนรับ คณะรมช.กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชุมชน จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ดูงาน “โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP-OCOP)

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2562) เวลา 10.00 น.

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชุมชน (Mr.TRAN Thanh Nam) และคณะฯ จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เข้าเยี่ยมชม เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของประเทศไทย ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 9 – 12 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมฯ พร้อมสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน และกองแผนงาน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานฯ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และหารือช่องทางความร่วมมือ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการพัฒนาชนบท ให้มีรายได้มั่นคงในอนาคตร่วมกัน

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)