พช. เดินหน้าเต็มสูบ ขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันนี้ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น.

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำทีมผู้บริหาร รองอธิบดีฯ นายทวีป บุตรโพธิ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ และนายโชคชัย แก้วป่อง

มอบนโยบายและข้อสั่งการในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ในโครงการบริหารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2561 วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ และแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการบริหารโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP โดยมี พัฒนาการจังหวัดและหัวหน้าหน่วยงาน สำนัก กองจากส่วนกลาง จำนวน 100 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)