พช ส่งเสริมช่องทางการตลาด ศูนย์สาธิตการตลาดและตลาดประชารัฐ

วันนี้ 24 กรกฎาคม 2561
เวลา 10.00 น.

 

นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.ณพพงค์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เป็นประธาน ประชุมการดำเนินงานส่งเสริมช่องทางการตลาด สำหรับศูนย์สาธิตการตลาดและตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 4/2561 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมี นายธงชัย บุตรนุชิต ผอ.สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุชน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม วัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมช่องทางการตลาดฯ / พัฒนาองค์ความรู้ให้กับศูนย์สาธิตการตลาด รูปแบบการทำธุรกิจของศูนย์สาธิตการตลาด (Business Model) และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ณ ห้อง war Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)