พช.สอบคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

พช.สอบคัดเลือกข้าราชการ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

วันนี้ (7 เมษายน 2562)

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการสอบฯ

ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (สอบข้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดยมีคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ในการสอบครั้งนี้มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 1,164 คน
มีผู้มาสอบ จำนวน 877 คน

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)